Peuteropvang

Kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom bij de peuteropvang, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf van Solidoe. Hier gaat spelen en leren hand in hand.

Spelen en ontdekken

Peuters doen niets liever dan alles onderzoeken. De omgeving, alles wat ze zien en horen, maar vooral ook elkaar. Als kinderen 2 jaar zijn, hebben ze de leeftijd waarop ze andere peuters razend interessant vinden. De peuteropvang is de perfecte plek om met andere kinderen in contact te komen. Solidoe heeft vestigingen voor peuteropvang in, Aalsmeer, Uithoorn, Kudelstaart en De Kwakel.

Spelenderwijs leren kinderen in de peuteropvang de beginselen van samenzijn in een groep. Zo ontstaan er vriendschappen. Dat gebeurt in de veilige en vertrouwde omgeving die de pedagogisch medewerkers scheppen, waarin we kinderen aanmoedigen om op avontuur te gaan en van alles uit te vinden. En om ook de grenzen van hun mogelijkheden tegen te komen, want zo leren ze het meest.

Kinderdagverblijf

Zo ontstaan er vriendschappen. Dat gebeurt in de veilige en vertrouwde omgeving die de pedagogisch medewerkers scheppen, waarin we kinderen aanmoedigen om op avontuur te gaan en van alles uit te vinden. En om ook de grenzen van hun mogelijkheden tegen te komen, want zo leren ze het meest.  

Peuteropvang voor halve dagen

Hebt u geen opvang nodig voor de hele dag of werkt u niet en wilt u graag dat uw kind in contact komt met andere peuters? Dan is peuteropvang voor halve dagen voldoende. Daarvoor bieden we drie vormen aan.
Vanaf 2021 bieden wij in de gemeentes Uithoorn/ De Kwakel en Aalsmeer/ Kudelstaart peuteropvang aan gedurende 40 schoolweken per jaar.

Peuteropvang ‘onder de wet’

Als u recht hebt op kinderopvangtoeslag omdat u werkt of studeert, kan uw kind vanaf 2 jaar voor halve dagen naar de peuteropvang komen. Deze vorm van opvang voor peuters noemen we peuteropvang onder de wet. Elke groep heeft een vast dagritme met eigen rituelen. Dit zorgt voor houvast en vertrouwen bij de kinderen, als tegenwicht voor de ruimte die we ze geven om ervaringen op te doen.

Peuterspeelzaal

Voor ouders die geen kinderopvangtoeslag kunnen krijgen, is er de peuterspeelzaal. Die wordt gesubsidieerd door de gemeente, en u betaalt zelf een kleine bijdrage. Kinderen vanaf 2 jaar en 6 maanden kunnen 2 ochtenden per week naar de peuterspeelzaal, waar ze andere kinderen leren kennen en samen spelen.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Deze opvangvorm is bedoeld voor kinderen met een VVE-indicatie van het consultatiebureau. Die hebben ze gekregen omdat ze meer ondersteuning nodig hebben in taal of bij hun motorische of sociaal-emotionele ontwikkeling. VVE-programma’s geven spelenderwijs een extra aanbod dat hierop gericht is. Onze medewerkers zijn opgeleid om deze extra ondersteuning te kunnen bieden. Kinderen met een VVE-indicatie komen 4 ochtenden per week naar de peuterspeelzaal.

Een taalrijke omgeving, ook in de kinderopvang

Een taalrijke omgeving heeft een positieve invloed op de taalontwikkeling van baby’s en peuters. Dat kan zowel thuis als in de kinderopvang zijn.  Voorlezen is een onderdeel van het stimuleren van de taalontwikkeling. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en is ook nog eens erg leuk! Onderzoek wijst uit dat jonge kinderen die regelmatig zijn voorgelezen, een grotere woordenschat hebben en daarmee minder risico lopen op een taalachterstand. Kijk hier een leuk filmpje en laat je inspireren. We werken al lang samen met de Bieb Amstelland, om (voor)leesplezier en dus taalontwikkeling te stimuleren. 

Veelgestelde vragen

Antwoord op belangrijke vragen

Jouw kind binnenkort naar de kinderopvang? Met deze vragen en antwoorden helpen we je op weg in onze kinderopvang.

Rekenmodule kinderopvang

Benieuwd wat kinderopvang kost?

Bereken zelf netto maandkosten met onze slimme berekenmodule. Kom er direct achter wat kinderopvang kost.