Onze werkwijze

Als organisatie voor kinderopvang denken we steeds na over onze rol in de opvoeding van de kinderen die aan ons toevertrouwd worden. Wat willen we toevoegen aan de opvoeding thuis? Welke pedagogische aanpak helpt kinderen om straks hun weg te vinden in de samenleving die zo snel verandert? Wat moeten kinderen leren om klaar te zijn voor de toekomst – en sluit datgene wat wij kinderen bieden daarbij aan?

Ons algemeen pedagogisch beleid vind je hier: Algemene Pedagogiek

Kinderopvang en de kunst van het opvoeden

Solidoe ziet kinderen als ontdekkingsreizigers. Met hun behoeften, ontwikkelingsniveau en belangstelling vormen ze het uitgangspunt voor het handelen van pedagogisch medewerkers.
Jonge kinderen ontwikkelen zich en leren door spelenderwijs te doen, te ervaren en te beleven. Een kind ontwikkelt kennis en vaardigheden in een min of meer voorspelbare volgorde, maar ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze onder invloed van karakter, temperament, aanleg en omgeving. Solidoe ondersteunt, helpt en bemoedigt ieder kind in deze eigenheid.

Kinderen verwerven ten eerste vaardigheden en kennis en ontwikkelen hun talenten. Daarnaast is er socialisatie: de voorbereiding op een leven als lid van een gemeenschap. Ten derde is er de vorming van de persoon (bildung): moreel bewustzijn en kritisch denken.
Voor de kinderopvang ligt de focus op socialisatie en vorming. De ‘opvoeder’ staat hierin centraal. Ouders zijn de belangrijkste opvoeders.

Goede kinderopvang levert aanvullend op de thuissituatie een belangrijke bijdrage. Solidoe ziet als opdracht: vanuit een opvoedingspartnerschap met ouders de ontwikkeling van in zichzelf competente en unieke kinderen aanmoedigen. Zo gaan kinderen zich op een goede manier tot de samenleving verhouden.
We willen kinderen vooral de ruimte geven om te ontdekken, te ervaren, te beleven. Dit betekent voor Solidoe dat het niet zozeer om het resultaat gaat maar om de weg, om het opdoen van ervaringen. Onze medewerkers zijn hierbij cruciaal. Zij hebben de kennis, durf, visie en wijsheid om kinderen te begeleiden.

We hebben aandacht voor de vaardigheden van de 21e eeuw. Inmiddels zijn deze 21e-eeuwse vaardigheden opgenomen in de doelen van de Wet Kinderopvang.

Hoe doen we dat bij Solidoe?

Je mag er zijn. We bieden natuurlijk voldoende én gezonde voeding en beweging, en onze locaties zijn schoon en veilig. We voorkomen onverantwoorde risico’s en leren kinderen hoe zij zelf kunnen omgaan met verantwoorde risico’s. We stimuleren hun autonomie, doen recht aan de verschillen tussen kinderen en dagen ze uit om andere mensen en nieuwe dingen te ontdekken.

Ontdek! We dragen bij aan het ontwikkelen van de persoonlijkheid, het zelfvertrouwen en de eigen identiteit van kinderen: zelfregulering, veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit.

 

We doen het met elkaar. We bevorderen de sociale competenties van kinderen: het je in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, omgaan met conflicten en het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid.

We staan midden in de wereld. We dragen waarden en normen over, zoals tradities en rituelen, inleving in en aanpassing aan anderen, besef en respect voor diversiteit.

In de samenleving

21e-eeuwse vaardigheden worden steeds belangrijker. Communiceren, probleemoplossend werken, kritisch denken, digitale geletterdheid, zelfregulering, sociale en culturele vaardigheden, creativiteit, samenwerken met mensen met verschillende achtergronden. In het onderwijs moet aandacht zijn voor deze competenties, maar ook in de opvoeding en begeleiding van kinderen. Dus ook in de kinderopvang.
Technologische ontwikkelingen gaan snel. Cloud-technologie, robotisering en gentechnologie.
We gaan naar schonere energie en naar de circulaire economie. Bedrijven en organisaties hebben behoefte aan andere medewerkers. Niet de uitwisseling van informatie, maar een bepaalde interpretatie van informatie wordt een belangrijk deel van veel banen. Het type banen waaraan behoefte is verschuift. Jongeren moeten worden voorbereid op banen die nu nog niet bestaan.

Onderwijs

Onderwijs en opvang raken steeds meer met elkaar verweven. Een eenduidige en goede pedagogische omgeving voor een kind is belangrijk, zodat een kind de wereld optimaal kan exploreren, zich kan ontwikkelen en kan leren.
Solidoe heeft altijd het belang van geïntegreerde voorzieningen gezien. Samen met partners hebben we die ook gerealiseerd, zoals bij de Brede School Legmeer, het Integraal Kindcentrum het Duet, beide in Uithoorn, en IKC Triade in de Hornmeer in Aalsmeer. Of we werken samen, zoals de Berenboot en het zorgcentrum, met de zeilschool bij Triade/Dolfijn, en met MOC Kabouterhuis bij Kindcentrum Legmeer.

Samenwerken in de wijk

De wijk speelt een grote rol in het opgroeien van kinderen. Wij voelen ons thuis bij de pedagogische civil society zoals hoogleraar educatie en pedagogiek Micha de Winter die schetst: met niet alleen de betrokkenheid van ouders bij hun kind, maar ook die van de buurt, familie, kennissen, de school en de kinderopvang. Samenwerking met organisaties, middenstanders of verenigingen in de eigen wijk zien wij als belangrijk voor kinderen.
Steeds meer organisaties willen samen met Solidoe samenwerken. Scholen vragen Solidoe om samen een IKC te vormen; gemeenten zien kansen bij nieuwbouw; organisaties en verenigingen beschouwen Solidoe als een belangrijke partner (Alert4you, MOC Kabouterhuis). Vanuit onze visie en strategie haken we hier graag bij aan. Waarbij de transitie in de samenleving ons uitnodigt – zelfs dwingt tot nadenken over onze insteek.

Rekenmodule Kinderopvang

Maandlasten berekenen

Bekijk het aanbod van Solidoe!

Baby's

0 - 2 jaar

Peuters

2 - 4 jaar

Kinderen

4 - 13 jaar

Overig

aanbod

Rondleiding

Wil je even binnenkijken, onze medewerkers ontmoeten en de sfeer proeven? Dat kan! We geven je graag een rondleiding op onze locatie.

Echter kunnen we hier pas een datum voor prikken, zodra we ook daadwerkelijk plek hebben op onze locatie. Op die manier voorkomen we teleurstelling. Op dit moment geldt dat we voor (bijna) alle locaties een wachtlijst hebben en er geen plekken beschikbaar zijn. Het is daarom raadzaam om eerst je kind in te schrijven, zodat jullie op de wachtlijst komen te staan.

Werkwijze

Als organisatie voor kinderopvang denken we steeds na over onze rol in de opvoeding van de kinderen die aan ons toevertrouwd worden.

Missie

Iedereen de ruimte voor eigen wijze groei.

Visie

Solidoe wil de kinderopvang en het onderwijs transformeren tot één uitdagende en moderne (ontwikkel)omgeving voor het kind.

Overig nieuws
Blog: Alle schermen de deur uit? Media Ukkie Dagen 2024
Lees meer
Overig nieuws
Blog: Het is weer zomertijd!
Lees meer
Overig nieuws
De dag van de moedertaal
Lees meer
Overig nieuws
Nationale Voorleesdagen: voorlezen is belangrijk!
Lees meer
Overig nieuws
Train je brein met de Solidoe kerst-woordzoeker!
Lees meer
Overig nieuws
Tips & tricks: Hoe houd ik de Sinterklaastijd een beetje relaxt?
Lees meer