Plaatsingsbeleid

Solidoe hanteert het onderstaande beleid omtrent planning en plaatsing van kinderen:

Inschrijving

 • Inschrijving dient apart te worden gedaan per opvangsoort.
 • Voor het kinderdagverblijf kunt u zich inschrijven vanaf het moment dat u zwanger bent. Voor inschrijving voor de buitenschoolse opvang of de peuteropvang kunt u inschrijven vanaf het moment dat uw kind geboren is.
 • Men kan alleen inschrijven indien er een geografische of economische binding is met de gemeenten waar Solidoe actief is (Amstelhoek, Aalsmeerderbrug en Rijsenhout uitgezonderd)
 • Voor de hele dagopvang is een voorkeur voor een locatie mogelijk . Na plaatsing op locatie van de tweede keuze is geen doorstroom meer mogelijk naar voorkeurslocatie.
 • De locaties voor buitenschoolse opvang zijn gekoppeld aan specifieke scholen. Kinderen komen op de wachtlijst van de locatie die gekoppeld is aan de school welke het kind bezoekt.
 • De reactietermijn op het aanbod bedraagt 14 dagen. Indien binnen 14 dagen na dagtekening geen reactie ontvangen is, vervalt het aanbod conform de Algemene Voorwaarden.
 • De wachtlijst wordt op volgorde van inschrijving afgewerkt. De beschikbare dagen en de leeftijd van het kind kunnen van invloed zijn.

Planning

 • De planning wordt maximaal zes maanden vooruit gemaakt. Indien ouders een plaats aangeboden kan worden, wordt telefonisch en/of per mail contact opgenomen. Als er (telefonisch) overeenstemming is over de plaatsing, ontvangen ouders een offerte met het aanbod dat gedaan is en de kosten die daarmee samenhangen.
 • Kinderen komen bij voorkeur minimaal twee dagen op het kinderdagverblijf, één hele dag is alleen mogelijk als het binnen onze norm valt.
 • Kinderen komen minimaal één middag op de buitenschoolse opvang.
 • Kinderen komen minimaal twee dagdelen op de peuteropvang.
 • Flexibele opvang is sporadisch mogelijk op een beperkt aantal locaties. Per aanvraag/plaatsing vindt overleg plaats tussen de afdeling Planning & Plaatsing en de vestigingsmanagers.

Opzeggen

 • Schriftelijk opzeggen is noodzakelijk als het kind niet tot zijn of haar vierde verjaardag op het dagverblijf of de peuteropvang blijft of tot einde groep 8 op de buitenschoolse opvang.
 • De opzegtermijn is 1 maand. Deze maand gaat in op de dag van opzeggen.
 • Opzeggingen kunnen gemaild worden naar planning@solidoe.nl , u ontvangt vervolgens een schriftelijke bevestiging van de opzegging in uw ouderportaal.
 • Bij langdurige ziekte van uw kind kunt u contact opnemen met de afdeling Planning en Plaatsing.

Voorrangsregels

 • Voorrang wordt verleend aan kinderen van medewerkers van Kinderopvang Solidoe,
 • Voorrang wordt verleend aan broertjes of zusjes van reeds geplaatste kinderen binnen dezelfde opvangsoort
 • Er is geen voorrang voor kinderen van de hele dagopvang naar de buitenschoolse opvang.
 • Kinderopvang Solidoe kan besluiten op basis van een sociaal/medische indicatie (SMI) voorrang te verlenen indien daarvoor de juiste documentatie wordt aangeleverd.
 • Voorrang wordt verleend aan kinderen van personeel welke werkzaam is op een school waar Solidoe een samenwerkingsovereenkomst mee heeft.

Rekenmodule Kinderopvang

Maandlasten berekenen

Bekijk het aanbod van Solidoe!

Baby's

0 - 2 jaar

Peuters

2 - 4 jaar

Kinderen

4 - 13 jaar

Overig

aanbod

Rondleiding

Wil je even binnenkijken, onze medewerkers ontmoeten en de sfeer proeven? Dat kan! We geven je graag een rondleiding op onze locatie.

Echter kunnen we hier pas een datum voor prikken, zodra we ook daadwerkelijk plek hebben op onze locatie. Op die manier voorkomen we teleurstelling. Op dit moment geldt dat we voor (bijna) alle locaties een wachtlijst hebben. Het is daarom raadzaam om eerst je kind in te schrijven, zodat jullie op de wachtlijst komen te staan.

Werkwijze

Als organisatie voor kinderopvang denken we steeds na over onze rol in de opvoeding van de kinderen die aan ons toevertrouwd worden.

Missie

Iedereen de ruimte voor eigen wijze groei.

Visie

Solidoe wil de kinderopvang en het onderwijs transformeren tot één uitdagende en moderne (ontwikkel)omgeving voor het kind.

Overig nieuws
Vakantie tips 2024
Lees meer
Overig nieuws
Loose parts
Lees meer
Blog
Modderdag 2024
Lees meer
Blog
Internationale dag van de Culturele Diversiteit
Lees meer
Blog
Alle schermen de deur uit? Media Ukkie Dagen 2024
Lees meer
Blog
Het is weer zomertijd!
Lees meer