Feestdagen-tegoed en extra opvang

Solidoe kent ouders feestdagen-tegoed toe voor feestdagen die op hun contractdag(en) vallen. Afwezigheid van een kind (i.v.m. vakantie of ziekte) levert geen punten op. Tegoed kan ingezet worden voor het aanvragen van extra opvang. Als u geen tegoed heeft kunt u extra opvang aanvragen op basis van een factuur. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u hieronder.

Opbouw van feestdagen-tegoed

 • Op nationale feestdagen en de vrijdag na Hemelvaart is Solidoe gesloten. Als u op een van deze dagen opvang heeft wordt automatisch feestdagen-tegoed toegekend.
 • Dit tegoed wordt toegekend per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar, voor het betreffende kalenderjaar. Dit tegoed is pas inzetbaar vanaf het moment van toekennen. 
 • Tegoed wordt toegekend in punten. De waarde van het tegoed is: 4 punten voor een hele dag, 2 punten voor een dagdeel en 1 punt voor VSO of lunch.
 • Uw toegekende tegoed is zichtbaar in uw Ouderportaal en OuderApp van Konnect.

Inzetten van feestdagen-tegoed/extra opvang aanvragen

 • Het aanvragen van extra opvang verloopt volledig via het Ouderportaal of de OuderApp van Konnect.
 • Het benodigde tegoed voor extra opvang is: 4 punten voor een hele dag, 2 punten voor een dagdeel en 1 punt voor VSO of lunch.
 • Indien u voldoende tegoed heeft, kunt u dit inzetten bij uw aanvraag. Als uw toegekende tegoed is verbruikt, ontvangt u bij een volgende aanvraag automatisch een factuur voor de gehele extra opvang. Het is niet mogelijk om voor een deel tegoed te gebruiken en voor de resterende uren een factuur te ontvangen.
 • Als u (nog) geen tegoed heeft , ontvangt u een factuur voor de extra ingeplande opvang.
 • Tegoed wat per januari wordt toegekend voor het nieuwe kalenderjaar, kan pas vanaf januari worden ingezet voor een aanvraag van extra opvang. Indien u in december een aanvraag doet voor opvang in januari, kan dat alleen op basis van facturatie.
 • Het indienen van aanvragen kan vanaf 1 maand van tevoren tot uiterlijk 1 week van tevoren, op de groep last minute informeren is niet mogelijk.
 • Het beoordelen van aanvragen gaat op basis van beschikbaarheid. Hierbij zijn wij gebonden aan de wettelijke verhouding tussen het aantal kinderen en het aantal medewerkers.
 • De status van uw aanvraag kunt u in het Ouderportaal of in de OuderApp terugvinden in de Agenda – Kalender – Aanvragenoverzicht. Ook ontvangt u notificaties vanuit de OuderApp over de status van uw verzoek.
 • Een eenmaal goedgekeurde aanvraag kan niet meer geannuleerd worden. Wel kunt u uw kind afmelden. Hiermee wordt de betreffende extra opvang niet gecrediteerd in geld of punten.
 • Wanneer uw aanvraag nog niet is goedgekeurd, kunt u deze annuleren tot 1 dag van te voren.
 • Wanneer u uw kind heeft afgemeld vervalt uw recht op deze plaats en kunnen wij deze bieden aan een ander kind. Indien u tóch opvang nodig heeft op deze dag, kunt u hiervoor een aanvraag doen via de OuderApp voor extra opvang.

Geldigheid van feestdagen-tegoed

 • De toegekende punten voor de feestdagen vervallen op 31 december van het lopende kalenderjaar.
 • Tegoed is kind gebonden en per opvangsoort gebonden. U kunt tegoed niet overdragen naar andere kinderen en als uw kind over gaat naar een andere opvangsoort, vervallen de eerder toegekende punten. Als uw kind wisselt van locatie, dan blijft het toegekende tegoed wel geldig.
 • Bij een tussentijdse opzegging voor (een gedeelte
  van) de opvang wordt opnieuw berekend voor welke feestdagen, in het
  lopende kalenderjaar, u tegoed ontvangt. Voor feestdagen die niet meer in
  uw contract vallen, wordt tegoed in mindering gebracht.
 • Na de laatste contractdag kunt u geen tegoed meer inzetten. Heeft u tegoed ingezet na het beëindigen van uw contract, dan ontvangt u een factuur voor deze dag(en).
 • Tegoed is niet inwisselbaar voor geld.
 • Het verstrekken van feestdagen-tegoed bij Solidoe is een service, u kunt hier geen rechten aan ontlenen.

 

Per 1 januari 2025 gaat er een kleine wijziging plaatsvinden in het toekennen van het feestdagen-tegoed. Vanaf dat moment krijgt u het tegoed altijd 30 dagen voorafgaand aan de desbetreffende feestdag toegekend, met een geldigheid van één jaar (365 dagen).

Rekenmodule Kinderopvang

Maandlasten berekenen

Bekijk het aanbod van Solidoe!

Baby's

0 - 2 jaar

Peuters

2 - 4 jaar

Kinderen

4 - 13 jaar

Overig

aanbod

Rondleiding

Wil je even binnenkijken, onze medewerkers ontmoeten en de sfeer proeven? Dat kan! We geven je graag een rondleiding op onze locatie.

Echter kunnen we hier pas een datum voor prikken, zodra we ook daadwerkelijk plek hebben op onze locatie. Op die manier voorkomen we teleurstelling. Op dit moment geldt dat we voor (bijna) alle locaties een wachtlijst hebben. Het is daarom raadzaam om eerst je kind in te schrijven, zodat jullie op de wachtlijst komen te staan.

Werkwijze

Als organisatie voor kinderopvang denken we steeds na over onze rol in de opvoeding van de kinderen die aan ons toevertrouwd worden.

Missie

Iedereen de ruimte voor eigen wijze groei.

Visie

Solidoe wil de kinderopvang en het onderwijs transformeren tot één uitdagende en moderne (ontwikkel)omgeving voor het kind.

Blog
Modderdag 2024
Lees meer
Blog
Internationale dag van de Culturele Diversiteit
Lees meer
Blog
Alle schermen de deur uit? Media Ukkie Dagen 2024
Lees meer
Blog
Het is weer zomertijd!
Lees meer
Blog
De dag van de moedertaal
Lees meer
Overig nieuws
Nationale Voorleesdagen: voorlezen is belangrijk!
Lees meer