Organisatie

Solidoe is verreweg de grootste aanbieder in Uithoorn en Aalsmeer, met locaties in alle wijken van de beide gemeenten. De organisatie bestaat al meer dan 30 jaar, waarin veel ervaring is opgebouwd in de samenwerking met bijvoorbeeld de gemeenten en met het onderwijs. Solidoe is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie. Dit betekent dat we de winst die we maken opnieuw investeren in de ontwikkeling van de kinderen. Monic van Diemen is als directeur-bestuurder van Solidoe verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie. Zij wordt daarin bijgestaan door het managementteam, dat wil zeggen de managers van de afdelingen, Finance, HR, Kinderopvang, Klanten en Pedagogiek.

Klik hier voor het organogram.

Raad van Toezicht

We vinden goed bestuurlijk toezicht belangrijk. Daarom onderschrijven en handelen we volgens de Governance Code Kinderopvang. Hierin is vastgelegd hoe goed bestuur en toezicht binnen de kinderopvang moeten worden ingevuld.
De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de directeur-bestuurder.

organisatiestructuur
samenwerken

Oudercommissies en Centrale OuderCommissie

Iedere locatie heeft een Oudercommissie, die de belangen van de ouders behartigt. Als ouders vragen of suggesties hebben kunnen zij altijd een bericht sturen naar de OC of naar info@solidoe.nl. Ouders kunnen zich ook opgeven om OC-lid te worden, regelmatig zijn immers nieuwe leden nodig.

Ondernemingsraad

Solidoe heeft een ondernemingsraad, bestaande uit 9 leden.
De OR behartigt de belangen van de medewerkers van Solidoe.

Ouders vertellen
samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

Vanuit de overtuiging ‘it takes a village to raise a child’ werkt Solidoe nauw samen met alle scholen, met de beide gemeenten, maar ook met bijvoorbeeld sportverenigingen, met jeugdzorg, het consultatiebureau.

Klokkenluidersregeling

Kinderopvang Solidoe beschikt over een klokkenluidersregeling. Deze is hier in te zien en te raadplegen.

samenwerken