Gezonde Kinderopvang

Kinderen en jongeren leggen in hun jeugd een belangrijke basis voor hun toekomstige (on)gezondheid. Door gezond gedrag te stimuleren is een deel van gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd, al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen. Behalve de voordelen voor kinderen, levert aandacht voor gezondheid en gezonde leefstijl ook voordelen op voor ouders, medewerkers, kinderopvangorganisatie en de maatschappij.

Het doel van de werkgroep Gezonde Kinderopvang is daarom ook om de visie van Solidoe op een aantal thema’s  rondom gezondheid aan te scherpen. Hierdoor krijgen de locaties (meer) handvaten voor de uitvoering van het beleid. De volgende thema’s behoren tot Gezonde Kinderopvang: voeding en bewegen, groen, sociaal emotionele ontwikkeling, dagritme, mediaopvoeding, seksuele ontwikkeling, hygiëne, veiligheid en zonbescherming.

Gezonde voeding:

Voor het vaststellen van het voedings- en traktatiebeleid is Solidoe gestart met een werkgroep Gezonde Kinderopvang, alle medewerkers zijn meegenomen in het proces van bewustwording t.a.v. gezonde voeding door middel van een training in het team. Aan de hand van input uit de groepen, adviezen vanuit het Voedingscentrum en overleg met een diëtiste, is dit nieuwe voedingsbeleid tot stand gekomen. Dit voedingsbeleid geeft zowel ouders, als medewerkers eenduidigheid over wat we de kinderen aanbieden. We zien het voedingsbeleid als een dynamisch document, dat door vernieuwde inzichten en onderzoek kan veranderen. We vinden het ontzettend belangrijk dat we kinderen van jongs af aan meenemen in een gezonde leefstijl zodat ze op latere leeftijd overgewicht voorkomen kan worden.

Bewegen:

Onder gezonde kinderopvang valt ook het stukje bewegen. Wil jij meer weten hoe Solidoe daar mee omgaat en wat ze daar allemaal voor doen. Lees meer. 

Rekenmodule Kinderopvang

Maandlasten berekenen

Bekijk het aanbod van Solidoe!

Baby's

0 - 2 jaar

Peuters

2 - 4 jaar

Kinderen

4 - 13 jaar

Overig

aanbod

Rondleiding

Wil je even binnenkijken, onze medewerkers ontmoeten en de sfeer proeven? Dat kan! We geven je graag een rondleiding op onze locatie.

Echter kunnen we hier pas een datum voor prikken, zodra we ook daadwerkelijk plek hebben op onze locatie. Op die manier voorkomen we teleurstelling. Op dit moment geldt dat we voor (bijna) alle locaties een wachtlijst hebben. Het is daarom raadzaam om eerst je kind in te schrijven, zodat jullie op de wachtlijst komen te staan.

Werkwijze

Als organisatie voor kinderopvang denken we steeds na over onze rol in de opvoeding van de kinderen die aan ons toevertrouwd worden.

Missie

Iedereen de ruimte voor eigen wijze groei.

Visie

Solidoe wil de kinderopvang en het onderwijs transformeren tot één uitdagende en moderne (ontwikkel)omgeving voor het kind.

Overig nieuws
Vakantie tips 2024
Lees meer
Overig nieuws
Loose parts
Lees meer
Blog
Modderdag 2024
Lees meer
Blog
Internationale dag van de Culturele Diversiteit
Lees meer
Blog
Alle schermen de deur uit? Media Ukkie Dagen 2024
Lees meer
Blog
Het is weer zomertijd!
Lees meer