Missie en visie van Solidoe en ons kindbeeld

Solidoe heeft haar vertrekpunten geformuleerd: waarom bestaan we, welke taak zien we voor onszelf weggelegd. Hoe kijken we aan tegen kinderen en hoe zien we idealiter de omgeving waarin we zitten. Dit geheel vormt het fundament onder de organisatie.

ONZE MISSIE

‘Iedereen de ruimte voor eigen wijze groei’

Vanuit deze missie hebben we als Solidoe een veelomvattende insteek: kinderen ruimte geven hun eigen pad te gaan. En niet alleen hebben we een heel groot hart voor kinderen, maar ook voor de wereld om de kinderen heen, bijv. hun ouders, grootouders, ooms en tantes, de zorg, het onderwijs.
De pedagogisch medewerkers van Solidoe, die deze pedagogische omgeving realiseren, zijn cruciaal voor het verwezenlijken van de missie. Ook zij hebben ruimte nodig, om te groeien als professional.

In ons kindbeeld geven wij aan hoe we kinderen zien, wat kinderen van nature al in zich hebben:

Ons kindbeeld: Kinderen zijn zichzelf, sociaal, creatief en nieuwsgierig.
Een kind is in wezen nieuwsgierig en wil zijn wereld onderzoeken, op zijn eigen manier. Een kind is  actief en creatief in het spelen en ontdekken, zowel samen als alleen. Kinderen zijn gericht op anderen, leren van elkaar en van volwassenen. Ieder kind is zichzelf en ontwikkelt een eigen ik.

We vertrouwen op de natuurlijke ontwikkeling van ieder kind, en sluiten daarbij aan.

In onze visie geven wij ons eigen wijze beeld van de toekomst weer:

Onze visie: Solidoe wil de kinderopvang en het onderwijs transformeren tot één uitdagende en moderne (ontwikkel)omgeving voor het kind. Waar kinderen in een veilige én uitdagende pedagogische en educatieve omgeving die vaardigheden kunnen ontwikkelen die zij goed kunnen gebruiken, nu en in de toekomstige samenleving

Deze visie heeft grote gevolgen voor de sectoren onderwijs en opvang. Die vormen gezamenlijk een nieuwe context voor kinderen.

Solidoe heeft een maatschappelijke insteek:

Solidoe is een maatschappelijke organisatie.  

Keuzes worden gemaakt op basis van kwaliteit en niet (alleen) om bedrijfsmatige redenen.
Solidoe organiseert haar kinderopvang vanuit een maatschappelijke opdracht. We zijn er voor álle kinderen, in álle wijken.
Eventuele rendementen uit de bedrijfsvoering blijven behouden voor de organisatie en worden ingezet voor duurzame kwaliteit en innovatie van de opvang.

Rekenmodule Kinderopvang

Maandlasten berekenen

Bekijk het aanbod van Solidoe!

Baby's

0 - 2 jaar

Peuters

2 - 4 jaar

Kinderen

4 - 13 jaar

Overig

aanbod

Rondleiding

Wil je even binnenkijken, onze medewerkers ontmoeten en de sfeer proeven? Dat kan! We geven je graag een rondleiding op onze locatie.

Echter kunnen we hier pas een datum voor prikken, zodra we ook daadwerkelijk plek hebben op onze locatie. Op die manier voorkomen we teleurstelling. Op dit moment geldt dat we voor (bijna) alle locaties een wachtlijst hebben. Het is daarom raadzaam om eerst je kind in te schrijven, zodat jullie op de wachtlijst komen te staan.

Werkwijze

Als organisatie voor kinderopvang denken we steeds na over onze rol in de opvoeding van de kinderen die aan ons toevertrouwd worden.

Missie

Iedereen de ruimte voor eigen wijze groei.

Visie

Solidoe wil de kinderopvang en het onderwijs transformeren tot één uitdagende en moderne (ontwikkel)omgeving voor het kind.

Overig nieuws
Vakantie tips 2024
Lees meer
Overig nieuws
Loose parts
Lees meer
Blog
Modderdag 2024
Lees meer
Blog
Internationale dag van de Culturele Diversiteit
Lees meer
Blog
Alle schermen de deur uit? Media Ukkie Dagen 2024
Lees meer
Blog
Het is weer zomertijd!
Lees meer