Interne zorgstructuur

Kinderen die naar de kinderopvang komen worden begeleid door pedagogisch medewerkers, die zich richten op verzorgen, spelen, ontmoeten, ontwikkelen, ondersteunen en signaleren. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. De pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling van uw kind, er wordt specifiek gelet op spraak- en taalontwikkeling, gedrag, motorische ontwikkeling, spel, sociaal- emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling.

Tijdens de dagelijkse haal- en breng momenten bespreken de pedagogisch medewerkers de dagelijkse zaken met ouders. Tenminste één keer per jaar wordt het welbevinden van het kind met de ouders besproken. Als er zorgen zijn omtrent de ontwikkeling van een kind, wordt u eerder uitgenodigd voor een gesprek. Als de zorg door ouders wordt gedeeld, wordt er samen een plan gemaakt voor vervolgstappen. Solidoe werkt samen met een aantal deskundigen op het gebied van ontwikkeling bij kinderen, bijvoorbeeld het Sociaal loket, Alert4You, logopedistes en het consultatiebureau.

De pedagogisch medewerkers zijn getraind in het volgen van de ontwikkeling van kinderen. De ouders zijn de eerste verantwoordelijke in de zorg rondom het kind, de pedagogisch medewerkers delen die verantwoordelijkheid door ondersteuning en begeleiding te bieden aan het kind en de ouders. De afdeling Pedagogiek en Kwaliteit heeft veel pedagogische expertise, bij twijfels, vragen of zorgen kunnen pedagogisch medewerkers een beroep doen op deze deskundigheid.

Om de overdracht van het kinderdagverblijf of de peuteropvang naar de basisschool goed te laten verlopen, wordt een ‘overdrachtsformulier’ ingevuld. Ook kan de digitale observatielijst met school worden gedeeld. Dit wordt samen met ouders besproken, en na toestemming van de ouders naar de basisschool gestuurd. Bij de kinderen met een VE indicatie wordt een ‘warme’ overdracht gedaan tussen de pedagogisch medewerker en de leerkracht van de basisschool.

Rekenmodule Kinderopvang

Maandlasten berekenen

Bekijk het aanbod van Solidoe!

Baby's

0 - 2 jaar

Peuters

2 - 4 jaar

Kinderen

4 - 13 jaar

Overig

aanbod

Rondleiding

Wil je even binnenkijken, onze medewerkers ontmoeten en de sfeer proeven? Dat kan! We geven je graag een rondleiding op onze locatie.

Echter kunnen we hier pas een datum voor prikken, zodra we ook daadwerkelijk plek hebben op onze locatie. Op die manier voorkomen we teleurstelling. Op dit moment geldt dat we voor (bijna) alle locaties een wachtlijst hebben en er geen plekken beschikbaar zijn. Het is daarom raadzaam om eerst je kind in te schrijven, zodat jullie op de wachtlijst komen te staan.

Werkwijze

Als organisatie voor kinderopvang denken we steeds na over onze rol in de opvoeding van de kinderen die aan ons toevertrouwd worden.

Missie

Iedereen de ruimte voor eigen wijze groei.

Visie

Solidoe wil de kinderopvang en het onderwijs transformeren tot één uitdagende en moderne (ontwikkel)omgeving voor het kind.

Overig nieuws
Blog: Alle schermen de deur uit? Media Ukkie Dagen 2024
Lees meer
Overig nieuws
Blog: Internationale dag van de Culturele Diversiteit
Lees meer
Overig nieuws
Blog: Het is weer zomertijd!
Lees meer
Overig nieuws
De dag van de moedertaal
Lees meer
Overig nieuws
Nationale Voorleesdagen: voorlezen is belangrijk!
Lees meer
Overig nieuws
Train je brein met de Solidoe kerst-woordzoeker!
Lees meer