Voorschoolse Educatie

Solidoe biedt een speciale vorm van peuteropvang die door de gemeente wordt gesubsidieerd. VE staat voor vroegschoolse educatie, op de peuteropvang wordt veel aandacht besteed aan taalontwikkeling bij jonge kinderen.

Spelend leren

Kinderen die een achterstand hebben op het gebied van taal of in hun motoriek of in hun sociaal-emotionele ontwikkeling, kunnen van het consultatiebureau een indicatie krijgen voor VE. Ze komen dan geen 2 dagdelen naar de peuteropvang, maar 4. In alle vormen van peuteropvang gebruiken we VE, ook in het kinderdagverblijf, dus ook de kinderen die geen VE-indicatie hebben, doen mee in het programma. Zo hebben alle kinderen profijt van alles wat VE biedt. Bij Solidoe gebruiken we twee VE-programma’s.

In alle vormen van peuteropvang gebruiken we VE, ook in het kinderdagverblijf, dus ook de kinderen die geen VE-indicatie hebben, doen mee in het programma. Zo hebben alle kinderen profijt van alles wat VE biedt. Bij Solidoe gebruiken we twee VE-programma’s.

Ons VE-beleid vind je hier: Algemeen VE beleid 2022

In de groep

De groep is ingericht met verschillende hoeken waar de kinderen volop kunnen bouwen, ‘koken’, spelen met poppen en knutselen. Programma’s zijn opgebouwd rond thema’s zoals seizoenen, wonen of verkeer. De pedagogisch medewerkers gebruiken projectboeken met ideeën, spelletjes en liedjes voor peuters rond deze thema’s. In de combinatie van spelen en leren worden peuters gestimuleerd in hun taal- en denkontwikkeling, en ook in de ontwikkeling van hun creativiteit en persoonlijkheid.

Piramide

In Aalsmeer en Kudelstaart gebruiken we het programma Piramide.
Piramide is opgebouwd rond thema’s, zoals seizoenen, wonen of verkeer. De groep is ingericht met verschillende hoeken waar de kinderen volop kunnen bouwen, ‘koken’, spelen met poppen en knutselen. We richten de groep altijd in naar het thema van het moment. We gebruiken projectboeken met ideeën, spelletjes en liedjes voor peuters rond deze thema’s. In de combinatie van spelen en leren worden peuters met Piramide gestimuleerd in hun taal- en denkontwikkeling, en ook in de ontwikkeling van hun creativiteit en persoonlijkheid.

Uk en Puk

In Uithoorn en De Kwakel gebruiken we Uk en Puk. Puk is een handpop, die de hoofdrol speelt in dit VE-programma. Puk doet aan alles mee waar de kinderen mee bezig zijn. Puk gaat spelen, helpt met opruimen, doet mee in de kring, zit aan tafel bij het eten en drinken en gaat mee buiten spelen. Puk is dus één met de groep.

Puk stimuleert de kinderen tot het gebruiken van taal. Dat is het hoofddoel van het programma: de taalvaardigheid van de peuters stimuleren, zodat ze een goede start kunnen maken op de basisschool. De nadruk ligt vooral op spreken en luisteren en op de uitbreiding van de woordenschat.

Ook oefenen de kinderen vaardigheden zoals beginnend rekenen (meten, inzicht in cijfers, ruimtelijke oriëntatie) en sociaal-communicatieve aspecten zoals aardig zijn tegen elkaar, omgaan met een taak, kiezen, samen spelen, opkomen voor jezelf en omgaan met een ruzie. Voor de peuters die al verder zijn dan de gemiddelde peuter zijn er extra opdrachten.

De kosten

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn subsidiëren VE Peuteropvang. Als u als ouder geen gebruik mag maken van de kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld omdat niet beide maar één van u werkt of omdat u een uitkering heeft, betaalt de gemeente een deel van de peuteropvang.

Locaties met deze dienst

De Kwakel
Amstelhof
BSO Amstelhof is een sportieve buitenschoolse opvang. Op deze locatie komen kinderen van bijna alle basisscholen in de omgeving.
Uithoorn
Baloe
Kinderdagverblijf Baloe heeft een geweldige groene buitenruimte, waar de kinderen heerlijk kunnen ontdekken. Voor de allerkleinsten is er een snoezelruimte.
Aalsmeer
De Berenboot
Kindcentrum de Berenboot biedt opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar. Er worden veel gezamenlijke activiteiten georganiseerd, waar iedereen aan mee kan doen!
Aalsmeer
De Dolfijn
Solidoe de Dolfijn heeft een groot atelier waar kinderen creatief bezig kunnen zijn en op het podium kunnen dans en zangkunsten vertoond worden.
De Kwakel
De Quakel
Peuteropvang de Quakel is een unieke locatie, samen in het gebouw met Basisschool de Zon. Peuters en kleuters spelen samen buiten op het schoolplein.
Kudelstaart
De Rietpluim
De Rietpluim ligt midden in de wijk, tussen de scholen in. Bij De Rietpluim spelen alle leeftijden onder één dak; baby’s, peuters en basisschoolkinderen.
Uithoorn
De Scheg
Bij BSO de Scheg worden sport- en spelactiviteiten aangeboden, maar kinderen hebben ook hun eigen inbreng in het activiteitenaanbod.
Aalsmeer
Triade
Kindcentrum Triade biedt opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De groepen werken veel samen met het onderwijs van Triade.
Kudelstaart
De Stempel
Kinderdagverblijf De Stempel heeft twee groepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De vestiging straalt een huiselijke sfeer en een ruime groene buitenruimte.
Uithoorn
Het Duet
Het prachtige gebouw van het integraal kindcentrum Het Duet is zo ingericht dat alle kinderen zich kunnen ontwikkelen in een uitdagende speel- en leeromgeving.
Uithoorn
Legmeer
Kindcentrum Legmeer heeft kinderdagverblijf, peuteropvang en BSO in de Brede School Legmeer. Er wordt gebruik gemaakt van alle faciliteiten in het gebouw.
Uithoorn
Meerwijk
Kindcentrum Meerwijk heeft kinderdagverblijf, peuteropvang en BSO: alle opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Broertjes en zusjes kunnen elkaar dagelijks opzoeken en samen spelen.
Aalsmeer
Oostkroost
Solidoe Oostkroost is een kindcentrum voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Oostkroost is een locatie met grote groepsruimtes en veel buitenruimte.
Kudelstaart
VZOD
De kracht van Solidoe VZOD is de ruimte voor de kinderen om buiten te sporten. De omliggende sportvelden lenen zich er goed voor om sportief bezig te zijn.
Uithoorn
Peuteropvang Zijdelwaard
Peuteropvang Zijdelwaard heeft twee peuteropvang groepen, ’t Overstapje en De Vuurvliegjes. Er wordt veel samengewerkt met de basisscholen.
Kudelstaart
De Ruimte
BSO de Ruimte is onze Solidoe locatie in basisschool de Ruimte in Kudelstaart.
Aalsmeer
Sam Sam
Kinderdagverbljf Sam Sam in Aalsmeer, heeft haar deuren begin 2020 geopend. Midden in een prachtige groene omgeving halen we buiten naar binnen toe.
Kudelstaart
Buiten Gewoon
BSO Buiten Gewoon is de splinternieuwe BSO locatie van Solidoe. Hier komen kinderen van 7 en 8 jaar van alle Kudelstaartse basisscholen naartoe.
Uithoorn
Haas
Haas is een kleinschalige locatie voor kinderdagverblijf, peuteropvang en BSO in de Uithoornse wijk Legmeer.

Rondleiding

Wil je even binnenkijken, onze medewerkers ontmoeten en de sfeer proeven? Dat kan! We geven je graag een rondleiding op onze locatie.

Echter kunnen we hier pas een datum voor prikken, zodra we ook daadwerkelijk plek hebben op onze locatie. Op die manier voorkomen we teleurstelling. Op dit moment geldt dat we voor (bijna) alle locaties een wachtlijst hebben. Het is daarom raadzaam om eerst je kind in te schrijven, zodat jullie op de wachtlijst komen te staan.