Praktische informatie

Plaatsingsbeleid
Bekijk welk beleid gehanteerd wordt voor het plaatsen van uw kind. Van inschrijven, de planning tot voorrangsregelingen.
Lees meer
Beslisboom
De beslisboom is een vragenschema waarmee u kunt bepalen of een kind naar de kinderopvang (en eventueel de basisschool) mag zolang er coronamaatregelen gelden. Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de aangegeven volgorde tot je een antwoord hebt. De beslisboom is er niet op gericht om te bepalen of en hoe lang een kind, huisgenoten en gezinsleden in quarantaine moeten. Dat is aan de GGD.
Lees meer
Tarieven 2023
Elk jaar worden de tarieven opnieuw vastgesteld. De tarieven zijn per opvangsoort weergegeven. Neem voor specifieke vragen contact op met de afdeling planning en plaatsing.
Lees meer
Soorten contracten
Solidoe biedt verschillende soorten kinderopvang: baby’s en peuters zijn van harte welkom op de kinderdagverblijven, en voor de peuters is er ook aparte peuteropvang, onder andere met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Kinderen van de basisschool kunnen voor schooltijd bij ons terecht op de voorschoolse opvang, tijdens de lunchpauze of overblijf op de tussenschoolse opvang en na school op de buitenschoolse opvang. Voor de buitenschoolse opvang bieden we ook de mogelijkheid om alleen in de vakanties te komen.
Lees meer
Ziekte
Als uw kind ziek is, is dat heel vervelend, zowel voor het kind als voor u. Vaak is het voor uw kind het beste om thuis te blijven, op de opvang kan een ziek kind niet de aandacht en verzorging krijgen die het nodig heeft, zonder dat dit ten koste gaat van de hele groep.
Lees meer
Afspraken gebruik digitale media
Hoewel kinderen (vaak) sneller dan wij de nieuwste platforms of games hebben gevonden en gebruiken overzien zij niet het grote geheel. Wij als opvoeders kunnen beoordelen of kinderen bezig zijn met activiteiten die passen bij hun leeftijd en/of ontwikkeling, kunnen kinderen stimuleren verder te onderzoeken en of om grenzen te stellen.
Lees meer
Openingsdagen 2023
Solidoe is 52 weken per jaar geopend, ook tussen kerst en oudjaarsdag. Alleen op de officiële feestdagen en de dag na Hemelvaart is Solidoe gesloten. Bekijk hier welke dagen dat zijn in 2022.
Lees meer
Algemene voorwaarden
Kinderopvang Solidoe houdt zich aan de algemene voorwaarden van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.
Lees meer
Privacy verklaring
Bij onze bedrijfsactiviteiten ontvangen we uw persoonsgegevens. De bescherming en de zorgvuldige behandeling daarvan is voor ons heel belangrijk. Op deze pagina leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Lees meer
Financiën
Solidoe is een stichting zonder winstoogmerk. Dit betekent dat we de prijzen van de kinderopvang zo laag mogelijk proberen te houden, waarbij de kwaliteit wordt gewaarborgd.
Lees meer
Centrale Oudercommissie
Oudercommissies zijn de schakel tussen ouders en de organisatie. Solidoe vindt het belangrijk dat ouders betrokken worden bij de afwegingen en besluiten die de organisatie maakt.
Lees meer
Klachtenregeling
Het kan gebeuren dat ouders een klacht of opmerking hebben over Solidoe. Wij willen dit graag weten. Wij vragen ouders om dit in eerste instantie te bespreken met degene die betrokken is bij het onderwerp.
Lees meer
Interne zorgstructuur
De pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling van uw kind, er wordt specifiek gelet op spraak- en taalontwikkeling, gedrag, motorische ontwikkeling, spel, sociaal- emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling.
Lees meer
Astronaut

Openingsdagen

52 weken per jaar geopend

Als ouder wilt u graag dat we uw kind(eren) opvangen als u dat nodig heeft. Daar houdt Solidoe rekening mee, we zijn 52 weken per jaar geopend.

Veelgestelde vragen

Antwoord op belangrijke vragen

Jouw kind binnenkort naar de kinderopvang? Met deze vragen en antwoorden helpen we je op weg in onze kinderopvang.

Ouders vertellen

Lees hoe ouders en kinderen onze kinderopvang ervaren.

Hoe ouders en kinderen onze kinderopvang ervaren kunnen ze het beste zelf vertellen. Lees hier meer verhalen van ouders.

klachtenregeling

Klachtenregeling

Opmerking, idee, reactie of klacht? Dan willen we dat graag weten.

Het kan gebeuren dat u als ouder een klacht of opmerking heeft over Solidoe of één van onze vestigingen. Wij willen dit graag weten. U kunt dit bespreken met de betrokkenen of een reactieformulier invullen.

Samenwerking partners

Wij werken onder andere samen met deze partners:

Wijzer aan de amstel

Werkwijze

Als organisatie voor kinderopvang denken we steeds na over onze rol in de opvoeding van de kinderen die aan ons toevertrouwd worden.

Missie

Iedereen de ruimte voor eigen wijze groei.

Visie

Solidoe wil de kinderopvang en het onderwijs transformeren tot één uitdagende en moderne (ontwikkel)omgeving voor het kind.

Overig nieuws
Blog: Alle schermen de deur uit? Media Ukkie Dagen 2024
Lees meer
Overig nieuws
Blog: Internationale dag van de Culturele Diversiteit
Lees meer
Overig nieuws
Blog: Het is weer zomertijd!
Lees meer
Overig nieuws
De dag van de moedertaal
Lees meer
Overig nieuws
Nationale Voorleesdagen: voorlezen is belangrijk!
Lees meer
Overig nieuws
Train je brein met de Solidoe kerst-woordzoeker!
Lees meer