Veelgestelde vragen

Inschrijving en plaatsing

Dit hangt af van de gewenste locatie, de leeftijd van uw kind en de gewenste dagen.

Voor het KDV kunt u inschrijven vanaf het moment dat u zwanger bent, voor de PO en de BSO kunt u inschrijven zodra uw kind geboren is.

Voor de meeste locaties is er momenteel een wachtlijst, de mogelijkheden zijn ook altijd afhankelijk van de leeftijd van uw kind en de gewenste dag(en).

Vanwege de lange wachtlijsten bieden wij ouders pas een rondleiding aan als wij ook daadwerkelijk een plaatsing kunnen aanbieden.

Nee, bij Solidoe is inschrijven altijd kosteloos en geheel vrijblijvend.

U kunt inschrijven via onze website -> button “inschrijven”.

Ja, u ontvangt altijd per mail een bevestiging als wij uw inschrijving hebben verwerkt.

Op het moment dat wij plaatsingsmogelijkheden zien voor uw kind zullen wij telefonisch contact opnemen.

Dit kan telefonisch of via onze website -> button “inschrijven”.

U kunt bij de inschrijving altijd een tweede voorkeurslocatie invullen, en ook optionele dagen kenbaar maken. Dit nemen wij mee in het bekijken van de plaatsingsmogelijkheden.

U kunt dit aan ons laten weten door een mail te sturen naar planning@solidoe.nl

Over het algemeen wordt het intakegesprek binnen een maand voor de startdatum gepland, u wordt hier automatisch voor uitgenodigd door de pedagogisch medewerkers van de locatie.

Bij de offerte tekent u voor automatische incasso, Solidoe factureert vooruit en de facturen worden altijd rond de 25e van de maand geïncasseerd.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Planning (0297-729710), voor betalingsvragen kunt u contact opnemen met de afdeling Financiën (0297-729720)

Deze documenten worden in het ouderportaal van Solidoe gepubliceerd (en zijn zichtbaar voor de contracthouder).

De jaaropgave van Solidoe wordt jaarlijks uiterlijk in februari gepubliceerd in uw ouderportaal.

Het LRK-nummer kunt u terugvinden in uw offerte onder het kopje “plaatsingsgegevens”.

Ja, uw factuur wijzigt niet als uw kind wordt afgemeld wegens vakantie.

Ja, uw factuur wijzigt niet als uw kind wordt afgemeld wegens ziekte.

Wijzigen en opzeggen

Een uitbreiding kunt u telefonisch kenbaar maken (0297-729710), een wijziging in het contract kunt u per mail kenbaar mailen (planning@solidoe.nl)

Een opzegging dient altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, dit kan door een mail te sturen naar planning@solidoe.nl o.v.v. de naam van uw kind.

Ja, de opzegtermijn bij Solidoe is 1 maand vanaf de datum dat u dit schriftelijk aan ons meldt.

Als u werkloos bent geworden heeft u altijd nog een aantal maanden recht op kinderopvangtoeslag. Op www.toeslagen.nl kunt u hierover meer informatie vinden. Stopzetten van de kinderopvang kan door het sturen van een opzeggingsmail naar planning@solidoe.nl. U heeft 1 maand opzegtermijn.

Tarieven

Bij het KDV en de PO zijn voeding en luiers inbegrepen, bij de BSO zijn voeding en evt. vervoer naar de BSO locatie inbegrepen.

Onze tarieven kunt u terugvinden op https://solidoe.nl/informatie-kinderopvang/kosten/tarieven-2024/

De netto kosten van de kinderopvang zijn inkomensafhankelijk, u kunt hiervoor een proefberekening maken op https://solidoe.nl/informatie-kinderopvang/kosten/maandlasten-berekenen-kinderopvang/

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen via de website www.toeslagen.nl of in de Toeslagen App van de belastingdienst.

Ruilen en extra dagen

Voor feestdagen die op uw contractdag vallen krijgt u tegoed. Met dit tegoed kunt u een verzoek voor een extra dag aanvragen.

Nee, dit is niet mogelijk bij Solidoe.

Nee, dit is niet mogelijk bij Solidoe.

Bij het 52 en 40 weken contract zijn alle studiedagen inbegrepen, bij het 12 weken contract niet.

Extra dagen kunt u aanvragen in het ouderportaal van Konnect. Als u feestdagentegoed heeft kunt u dit inzetten, anders ontvangt u een factuur voor deze extra dag.

Praktische zaken

Alle locaties van Solidoe worden jaarlijks geïnspecteerd door de GGD, deze rapporten kunt u per locatie terugvinden op onze website. Daarnaast is Solidoe HKZ gecertificeerd. Dit HKZ-Keurmerk bewijst én waarborgt de kwaliteit van de geleverde opvang. Jaarlijks voert het keurmerkinstituut controles uit.

Bij het KDV kennen wij 2 korte wenmomenten voor de startdatum en een lange wendag die samenvalt met de eerste contractdag. Bij de PO en de BSO vindt er een uitbreide kennismaking plaats.

Onze pedagogisch medewerkers staan altijd bij school, soms gaan ze lopend naar de locatie, soms met de fiets of Solidoe bus.

Solidoe is gesloten op alle nationale feestdagen, en de dag na Hemelvaart. Op goede vrijdag zijn alle PO-locaties ook gesloten.

U kunt uw klacht of verbetersuggestie altijd kenbaar maken bij de vestigingsmanager van de locatie van uw kind, u kunt ook ons reactieformulier invullen op onze website  https://solidoe.nl/informatie-kinderopvang/praktische-info/klachtenregeling/

De openingstijden kunnen per locatie en ook per opvangsoort (kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang) verschillend zijn. De openingstijden van het kinderdagverblijf zijn 7.00 of 7.30, afhankelijk van de locatie. De sluitingstijd voor het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang is 18.30. De openingstijden van de peuteropvang/VE variëren en kunnen in het werkplan van de locatie terug worden gevonden.

Kinderopvang Solidoe vindt dat een ziek kind moet worden opgehaald/thuis blijven als:

  • het kind te ziek is om deel te nemen aan het dagprogramma
  • de verzorging van het kind te intensief is voor de pedagogisch medewerkers
  • de gezondheid van andere kinderen in gevaar komt (besmettingsgevaar).

Bij twijfel of een kind thuis moet blijven kan een ouder voordat zij het kind naar de kinderopvang brengt even overleg hebben met de pedagogisch medewerker. Gezamenlijk kan er dan worden ingeschat of het verantwoord is om het kind naar de kinderopvang te brengen

Wij houden ons aan de richtlijnen infectieziekten van het RIVM.

Ouderportaal

U ontvangt zes weken voor de startdatum van de plaatsing een e-mail met daarin uw gebruikersnaam (mailadres) en een activatielink voor het instellen van uw wachtwoord. Start uw plaatsing binnen zes weken, ontvangt u binnen 24 uur na het definitief maken van de plaatsing de e-mail met inloggegevens.

Op de inlogpagina van het Konnect Ouderportaal kunt u gemakkelijk een nieuw wachtwoord aanvragen door op ‘wachtwoord vergeten’ te klikken.

Solidoe werkt met het ouderportaal van Konnect. Dit betekent voor u, als klant van Solidoe, dat u online alle gegevens m.b.t. de kinderopvang kunt bekijken. Binnen het portaal ontvangt u foto’s en berichten vanuit de groep en kunt u uw kind afmelden of extra opvang aanvragen. Tevens is het mogelijk om facturen, jaaropgaves en documenten te bekijken en uw persoonlijke gegevens te beheren.

Een gedeelte van deze informatieoverdracht gebeurt tijdens de dagelijkse uitwisseling bij het brengen en halen van het kind. Daarnaast is het belangrijk dat ouders en  pedagogisch medewerkers regelmatig een uitgebreider gesprek voeren over hoe het met hun kind gaat. Rond elke verjaardag van het kind worden ouders gevraagd voor een gesprek over de observatie van hun kind (KDV) of om het welbevinden formulier van het kind (BSO) te evalueren.

Dat kan natuurlijk altijd als dit nodig is, maar een gesprek is ook belangrijk als alles goed gaat. Vragen die bij de pedagogisch medewerkers leven maar zeker ook vragen die bij ouders leven kunnen dan worden besproken.

Ouders kunnen te allen tijde een gesprek aanvragen met de medewerkers. De pedagogisch medewerker kan altijd een gesprek met de ouder(s) aanvragen als er zorgen zijn m.b.t. het kind.

Rondleiding

Wil je even binnenkijken, onze medewerkers ontmoeten en de sfeer proeven? Dat kan! We geven je graag een rondleiding op onze locatie.

Echter kunnen we hier pas een datum voor prikken, zodra we ook daadwerkelijk plek hebben op onze locatie. Op die manier voorkomen we teleurstelling. Op dit moment geldt dat we voor (bijna) alle locaties een wachtlijst hebben en er geen plekken beschikbaar zijn. Het is daarom raadzaam om eerst je kind in te schrijven, zodat jullie op de wachtlijst komen te staan.

Werkwijze

Als organisatie voor kinderopvang denken we steeds na over onze rol in de opvoeding van de kinderen die aan ons toevertrouwd worden.

Missie

Iedereen de ruimte voor eigen wijze groei.

Visie

Solidoe wil de kinderopvang en het onderwijs transformeren tot één uitdagende en moderne (ontwikkel)omgeving voor het kind.

Overig nieuws
Blog: Alle schermen de deur uit? Media Ukkie Dagen 2024
Lees meer
Overig nieuws
Blog: Het is weer zomertijd!
Lees meer
Overig nieuws
De dag van de moedertaal
Lees meer
Overig nieuws
Nationale Voorleesdagen: voorlezen is belangrijk!
Lees meer
Overig nieuws
Train je brein met de Solidoe kerst-woordzoeker!
Lees meer
Overig nieuws
Tips & tricks: Hoe houd ik de Sinterklaastijd een beetje relaxt?
Lees meer