Soorten Contracten

Heeft u geen opvang nodig voor de hele dag of werkt u niet en wilt u graag dat uw kind in contact komt met andere peuters? Dan is peuteropvang voor halve dagen voldoende; daarvoor bieden we drie vormen aan:

  1. Als u recht hebt op kinderopvangtoeslag omdat u werkt of studeert, kan uw kind vanaf 2 jaar in de ochtenden naar de peuteropvang komen. Deze vorm van opvang noemen we peuteropvang onder de wet, hiervoor kan kinderopvangtoeslag worden aangevraagd bij de Belastingdienst.
  2. Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (bijv. omdat één van de ouders niet werkt) kan een gesubsidieerde plaats worden afgenomen. Die wordt gesubsidieerd door de gemeente en u betaalt zelf een kleine eigen bijdrage, afhankelijk van uw maandelijkse inkomen. Deze vorm van opvang is voor kinderen vanaf 2,5 jaar.
  3. Als kinderen wat meer ondersteuning nodig hebben in taal of bij hun motorische of sociaal-emotionele ontwikkeling kan een VVE-verklaring via het consultatiebureau worden verkregen (VVE = voor- en vroegschoolse educatie). VVE-programma’s geven spelenderwijs een extra aanbod dat hierop gericht is. Onze medewerkers zijn opgeleid om deze extra ondersteuning te kunnen bieden. Kinderen met een VVE-indicatie komen 4 ochtenden per week naar de peuteropvang, waarvan 2 ochtenden worden betaald door de gemeente en 2 ochtenden -afhankelijk van de inkomenssituatie- gesubsidieerd of met recht op kinderopvangtoeslag. Deze vorm van opvang is bedoeld voor kinderen vanaf 2,5 jaar.

We bieden in de gemeentes Uithoorn/De Kwakel en Aalsmeer/Kudelstaart peuteropvang aan gedurende 40 schoolweken per jaar, gedurende de 12 vakantieweken is de opvang gesloten.

Solidoe kent 3 soorten BSO-contracten:
52-weken contract: Opvang tijdens schoolweken vanaf einde schooltijd tot 18.30 uur èn tijdens vakantieweken en studiedagen van 08.15 tot 18.30 uur.
40-weken contract: Opvang tijdens schoolweken vanaf einde schooltijd tot 18.30 uur èn op studiedagen van 08.15 tot 18.30 uur.
12-weken contract: Opvang tijdens vakantieweken van 08.15 uur tot 18.30 uur.

Gebruik de opvangcalculator op onze website om te checken welke contractvorm voor u het meest geschikt is. 

Rekenmodule Kinderopvang

Maandlasten berekenen

Bekijk het aanbod van Solidoe!

Baby's

0 - 2 jaar

Peuters

2 - 4 jaar

Kinderen

4 - 13 jaar

Overig

aanbod

Rondleiding

Wil je even binnenkijken, onze medewerkers ontmoeten en de sfeer proeven? Dat kan! We geven je graag een rondleiding op onze locatie.

Echter kunnen we hier pas een datum voor prikken, zodra we ook daadwerkelijk plek hebben op onze locatie. Op die manier voorkomen we teleurstelling. Op dit moment geldt dat we voor (bijna) alle locaties een wachtlijst hebben en er geen plekken beschikbaar zijn. Het is daarom raadzaam om eerst je kind in te schrijven, zodat jullie op de wachtlijst komen te staan.