Samenwerkingspartners

Vanuit de overtuiging ‘it takes a village to raise a child’ werkt Solidoe nauw samen met alle scholen, met de beide gemeenten, maar ook met bijvoorbeeld sportverenigingen, met jeugdzorg, het consultatiebureau. Met elkaar dragen we optimaal bij aan de ontwikkeling van kinderen.

Solidoe is aangesloten bij de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang.

Solidoe werkt met een groot aantal partijen samen op tal van gebieden.

De wijk speelt een grote rol in het opgroeien van kinderen. Wij voelen ons thuis bij de pedagogische civil society zoals hoogleraar educatie en pedagogiek Micha de Winter die schetst: met niet alleen de betrokkenheid van ouders bij hun kind, maar ook die van de buurt, familie, kennissen, de school en de kinderopvang. Samenwerking met organisaties, middenstanders of verenigingen in de eigen wijk zien wij als belangrijk voor kinderen.
Steeds meer organisaties willen samen met Solidoe samenwerken. Scholen vragen Solidoe om samen een IKC te vormen; gemeenten zien kansen bij nieuwbouw; organisaties en verenigingen beschouwen Solidoe als een belangrijke partner (Alert4you, MOC Kabouterhuis). Vanuit onze visie en strategie haken we hier graag bij aan. Waarbij de transitie in de samenleving ons uitnodigt – zelfs dwingt tot nadenken over onze insteek.

Om ons activiteitenaanbod zo aantrekkelijk en gevarieerd mogelijk te maken, werken we daarnaast samen met lokale partijen op het gebied van muziek, dans, cultuur, sport en spel. Ook bestaan er goede samenwerkingsverbanden met gemeentes, zorginstellingen en andere organisaties binnen de branche.

Gemeente

Gemeente Uithoorn: Solidoe en gemeente Uithoorn werken intensief samen voor kwalitatief hoogstaande kinderopvang.
Gemeente Aalsmeer: Solidoe werkt samen met gemeente Aalsmeer voor kwalitatief hoogstaande kinderopvang.

Cultuur en sport

Solidoe is altijd actief op zoek naar locaties waar kinderen de ruimte hebben om te spelen, te ontdekken en naar buiten te gaan. Verschillende clubs binnen Uithoorn & Aalsmeer delen hun faciliteiten met ons, zodat wij op die locaties leuke activiteiten kunnen bieden voor kinderen van alle leeftijden. Ook zijn er BSO locaties die kinderen naar hun sportverenging brengen voor een training.
                                      

Rekenmodule Kinderopvang

Maandlasten berekenen

Bekijk het aanbod van Solidoe!

Baby's

0 - 2 jaar

Peuters

2 - 4 jaar

Kinderen

4 - 13 jaar

Overig

aanbod

Rondleiding

Wil je even binnenkijken, onze medewerkers ontmoeten en de sfeer proeven? Dat kan! We geven je graag een rondleiding op onze locatie.

Echter kunnen we hier pas een datum voor prikken, zodra we ook daadwerkelijk plek hebben op onze locatie. Op die manier voorkomen we teleurstelling. Op dit moment geldt dat we voor (bijna) alle locaties een wachtlijst hebben. Het is daarom raadzaam om eerst je kind in te schrijven, zodat jullie op de wachtlijst komen te staan.

Werkwijze

Als organisatie voor kinderopvang denken we steeds na over onze rol in de opvoeding van de kinderen die aan ons toevertrouwd worden.

Missie

Iedereen de ruimte voor eigen wijze groei.

Visie

Solidoe wil de kinderopvang en het onderwijs transformeren tot één uitdagende en moderne (ontwikkel)omgeving voor het kind.

Blog
Modderdag 2024
Lees meer
Blog
Internationale dag van de Culturele Diversiteit
Lees meer
Blog
Alle schermen de deur uit? Media Ukkie Dagen 2024
Lees meer
Blog
Het is weer zomertijd!
Lees meer
Blog
De dag van de moedertaal
Lees meer
Overig nieuws
Nationale Voorleesdagen: voorlezen is belangrijk!
Lees meer