Klachtenregeling

Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat u een klacht of opmerking heeft over Solidoe. Wij willen dit graag weten. Wij vragen ouders om dit in eerste instantie te bespreken met degene die betrokken is bij het onderwerp. Mocht de klacht na bespreking met deze persoon in uw ogen niet afgehandeld zijn, dan zal de medewerker dit melden bij de vestigingsmanager. De vestigingsmanager neemt dan contact met u als ouder op. U kunt ook altijd zelf contact opnemen met de vestigingsmanager.

U kunt uw idee, opmerking, reactie of klacht ook invullen op een reactieformulier. Dit wordt doorgegeven aan degene die verantwoordelijk is voor het betreffende onderwerp. U kunt zelf een formulier invullen of de pedagogisch medewerker kan dat doen. Van de reactieformulieren maken we jaarlijks een rapport, zodat we eventueel ons beleid kunnen aanpassen.

U kunt ook te allen tijde contact opnemen met onze externe vertrouwenspersoon, om te overleggen wat de juiste route is, of om advies in te winnen. Contactgegevens van onze externe vertrouwenspersoon zijn: Pepita David, adviespraktijk David en Van Wezel, 063434 8288.

Verder heeft u ook de mogelijkheid om de klacht buiten Solidoe te bespreken, bij het landelijk Klachtloket Kinderopvang. Dit klachtloket kan bemiddelen, advies geven en mediation verzorgen. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kan de Geschillencommissie Kinderopvang een uitspraak doen. Ook oudercommissies kunnen bovenstaande route volgen.

Reactieformulier

Algemene voorwaarden(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Overige afdelingen

Algemeen nummer

Planning & Plaatsing

Personeel & Organisatie

Pedagogiek & Kwaliteit

Werkwijze

Als organisatie voor kinderopvang denken we steeds na over onze rol in de opvoeding van de kinderen die aan ons toevertrouwd worden.

Missie

Iedereen de ruimte voor eigen wijze groei.

Visie

Solidoe wil de kinderopvang en het onderwijs transformeren tot één uitdagende en moderne (ontwikkel)omgeving voor het kind.