Kinderopvang Solidoe beschikt over een klokkenluidersregeling. Deze is hier in te zien en te raadplegen.