Ziekte

Als uw kind ziek is, is dat heel vervelend, zowel voor het kind als voor u. Vaak is het voor uw kind het beste om thuis te blijven, op de opvang kan een ziek kind niet de aandacht en verzorging krijgen die het nodig heeft, zonder dat dit ten koste gaat van de hele groep. kinderopvang kan komen wanneer het ziekteverschijnselen vertoont.

Richtlijnen RIVM

In het geval van een infectieziekten werken wij volgens de richtlijnen ‘Informatie over ziektebeelden voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang‘ (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid, april 2018). Deze richtlijnen zijn opgesteld om zorgvuldig om te gaan met het infectiegevaar. De richtlijnen worden door de medewerkers gehanteerd als uitgangspunt, maar de vestigingsmanager behoudt zich het recht voor om het advies van de huisarts of het RIVM niet over te nemen als dit in het belang is van het kind of de gehele groep.

Ophalen/thuis blijven

Een ziek kind moet worden opgehaald/thuis blijven als:

 • het kind te ziek is om deel te nemen aan het dagprogramma
 • de verzorging van het kind te intensief is voor de pedagogisch medewerkers en de hele groep
 • de gezondheid van andere kinderen in gevaar komt (besmettingsgevaar)

Bij twijfel of een kind thuis moet blijven kan de ouder voordat het kind naar de kinderopvang gebracht wordt even overleg hebben met de pedagogisch medewerker. Gezamenlijk kan er dan worden ingeschat of het verantwoord is om het kind naar de kinderopvang te brengen

Wij horen graag tijdig van ouders dat hun kind vanwege ziekte niet komt. Wanneer er vragen zijn over de ziekte van uw kind of het wel/niet kan komen kunnen ouders altijd advies vragen aan de pedagogisch medewerkers.

Contact met ouders

 • Wanneer de lichaamstemperatuur van een kind boven de 38,5 graden is, spreken we van koorts. Dit betekent niet direct dat een kind moet worden opgehaald. De pedagogisch medewerker kijkt goed naar het welbevinden van het kind. De conditie van het kind moet het toelaten om in de groep opgevangen te worden en het moet geen verdere andere ziekteverschijnselen vertonen.
  Bij baby’s kan het krijgen van tandjes of wanneer het net gevaccineerd is zorgen voor koorts. Wanneer de baby alleen koorts heeft en het welbevinden en de conditie van het kind verder goed is, mag het kind op de groep blijven. Hierbij houden de medewerkers het kind goed in de gaten. Bij het ontstaan van andere verschijnselen zal het kind alsnog moeten worden opgehaald.
 • Wanneer de lichaamstemperatuur van een kind boven de 38 graden is (of een ondertemperatuur van 36 graden) word er in alle gevallen contact opgenomen met de ouders. Hierbij worden ouders geïnformeerd over het welbevinden en de conditie van het kind en wordt er afgewogen of het kind kan blijven of beter kan worden opgehaald. De inschatting van de medewerker is hierbij leidend.
 • Wanneer het kind plotselinge ernstige uitslag krijgt en hier niet eerder mee bekend is. In de meeste gevallen kan het kind gewoon op de groep blijven. De pedagogisch medewerkers kunnen hierbij de ouders wel adviseren om langs de huisarts te gaan.
 • Bij niet drinken. Bij baby’s is het gevaar van uitdroging reëel wanneer zij niet drinken. De medewerkers zullen dan contact opnemen met de ouders. Na gezamenlijk overleg wordt er bekeken of het kind nog kan blijven of opgehaald moet worden. Hierbij is het welbevinden en de conditie van het kind het uitgangspunt.
 • Wanneer de algemene toestand van het kind opvallend anders is dan we gewend zijn. Denk hierbij aan een kind dat niet wil spelen, hangerig is, suf is, geen interesse heeft in zijn omgeving of teruggetrokken is. Hierbij wordt er contact opgenomen met de ouder/verzorger om te overleggen of er verklaarbare redenen zijn waarom het kind zich zo gedraagt. Als het kind verder geen andere symptomen heeft dan is het niet direct nodig om het kind te laten ophalen. Bij baby’s is apathisch gedrag, zeker in combinatie met niet eten of drinken, wel een aanwijsbare reden om het kind op te laten halen.
 • Bij ernstige verwondingen. Hierbij wordt de ouder/verzorger direct geïnformeerd.
 • Bij extreem huilen. Er wordt contact opgenomen met de ouder, omdat extreem huilen enorm vermoeiend kan zijn voor het kind en het welbevinden van het kind voorop staat. Wanneer een kind extreem huilt, staat het onder veel spanning en beïnvloed het vaak het welbevinden van de hele groep. Wanneer het huilen zich afwisselt met periodes van niet huilen, zal er niet direct contact op worden genomen, maar dit aan het einde van de dag tijdens de overdracht worden verteld.
 • Wanneer een kind in de loop van de dag minder fit of zieker wordt vindt er altijd telefonisch contact met de ouder plaats.

Weer naar opvang

Het kind mag de opvang weer bezoeken wanneer het kind koortsvrij is en wanneer het welbevinden van het kind het toelaat om in een groep te kunnen functioneren. Let op: koortsvrij betekent dat het kind geen koorts meer heeft zonder paracetamol.

Medicijnen

Als uw kind medicijnen voorgeschreven heeft gekregen kan dit in overleg met de pedagogisch medewerkers door hen worden toegediend. Ouders blijven echter zelf verantwoordelijk. Wij zullen in dit geval aan ouders vragen om een formulier in te vullen. Dit formulier wordt zowel gebruikt voor medicijnen die door een arts voorgeschreven zijn, als voor medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn. Ouders geven een instructie hoe de medicijnen gegeven dienen te worden, op welk moment en waar de medicijnen bewaard moeten worden. Ook wordt er een (kopie) van de bijsluiter gevraagd. Pedagogisch medewerkers houden op het formulier bij wanneer de medicijnen zijn toegediend.

Gebruik van paracetamol op de opvang

Het toedienen van paracetamol op de opvang mag alleen wanneer een (huis)arts dit heeft voorgeschreven.
Wanneer ouders het kind een paracetamol geven voordat het naar de kinderopvang komt, verzoeken wij hen om dit te melden bij de medewerkers, omdat na uitwerking van dit medicijn koorts weer kan gaan stijgen of een koortsstuip kan optreden.

Rekenmodule Kinderopvang

Maandlasten berekenen

Bekijk het aanbod van Solidoe!

Baby's

0 - 2 jaar

Peuters

2 - 4 jaar

Kinderen

4 - 13 jaar

Overig

aanbod

Rondleiding

Wil je even binnenkijken, onze medewerkers ontmoeten en de sfeer proeven? Dat kan! We geven je graag een rondleiding op onze locatie.

Echter kunnen we hier pas een datum voor prikken, zodra we ook daadwerkelijk plek hebben op onze locatie. Op die manier voorkomen we teleurstelling. Op dit moment geldt dat we voor (bijna) alle locaties een wachtlijst hebben. Het is daarom raadzaam om eerst je kind in te schrijven, zodat jullie op de wachtlijst komen te staan.

Werkwijze

Als organisatie voor kinderopvang denken we steeds na over onze rol in de opvoeding van de kinderen die aan ons toevertrouwd worden.

Missie

Iedereen de ruimte voor eigen wijze groei.

Visie

Solidoe wil de kinderopvang en het onderwijs transformeren tot één uitdagende en moderne (ontwikkel)omgeving voor het kind.

Blog
Modderdag 2024
Lees meer
Blog
Internationale dag van de Culturele Diversiteit
Lees meer
Blog
Alle schermen de deur uit? Media Ukkie Dagen 2024
Lees meer
Blog
Het is weer zomertijd!
Lees meer
Blog
De dag van de moedertaal
Lees meer
Overig nieuws
Nationale Voorleesdagen: voorlezen is belangrijk!
Lees meer