Ruilbeleid 2023

Solidoe kent ouders feestdagen-tegoed toe voor feestdagen die op hun contractdag(en) vallen. Afwezigheid van een kind (i.v.m. vakantie of ziekte) levert geen punten op. Tegoed kan ingezet worden voor het aanvragen van extra opvang. Als u geen tegoed heeft kunt u extra opvang aanvragen op basis van een factuur. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u hieronder.

Opbouw van feestdagen-tegoed

 • Op nationale feestdagen en de vrijdag na Hemelvaart is Solidoe gesloten. Als u op een van deze dagen opvang heeft wordt automatisch feestdagen-tegoed toegekend.
 • Dit tegoed wordt toegekend per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar, voor het betreffende kalenderjaar. 
 • Tegoed wordt toegekend in punten. De waarde van het tegoed is: 4 punten voor een hele dag, 2 punten voor een dagdeel en 1 punt voor VSO of lunch.
 • Uw toegekende tegoed is zichtbaar in uw Ouderportaal en OuderApp van Konnect.

Inzetten van feestdagen-tegoed / extra opvang aanvragen

 • Het aanvragen van extra opvang verloopt volledig via het Ouderportaal of de OuderApp van Konnect.
 • Het benodigde tegoed voor extra opvang is: 4 punten voor een hele dag, 2 punten voor een dagdeel en 1 punt voor VSO of lunch.
 • Indien u voldoende tegoed heeft, kunt u dit inzetten bij uw aanvraag. Als uw toegekende tegoed is verbruikt, ontvangt u bij een volgende aanvraag automatisch een factuur voor de gehele extra opvang. Het is niet mogelijk om voor een deel tegoed te gebruiken en voor de resterende uren een factuur te ontvangen.
 • Als u (nog) geen tegoed heeft , ontvangt u een factuur voor de extra ingeplande opvang.
 • Het indienen van aanvragen kan vanaf 1 maand van tevoren tot uiterlijk 1 week van tevoren, op de groep last minute informeren is niet mogelijk.
 • Het beoordelen van aanvragen gaat op basis van beschikbaarheid. Hierbij zijn wij gebonden aan de wettelijke verhouding tussen het aantal kinderen en het aantal medewerkers.
 • De status van uw aanvraag kunt u in het Ouderportaal of in de OuderApp terugvinden in de Agenda – Kalender – Aanvragenoverzicht. Ook ontvangt u notificaties vanuit de OuderApp over de status van uw verzoek.
 • Een eenmaal goedgekeurde aanvraag kan niet meer geannuleerd worden. Wel kunt u uw kind afmelden. Hiermee wordt de betreffende extra opvang niet gecrediteerd in geld of punten.
 • Wanneer uw aanvraag nog niet is goedgekeurd, kunt u deze annuleren tot 1 dag van te voren.
 • Wanneer u uw kind heeft afgemeld vervalt uw recht op deze plaats en kunnen wij deze bieden aan een ander kind. Indien u tóch opvang nodig heeft op deze dag, kunt u hiervoor een aanvraag doen via de OuderApp voor extra opvang.

Geldigheid van feestdagen-tegoed

 • De toegekende punten voor de feestdagen vervallen op 31 december van het lopende kalenderjaar.
 • Tegoed is kind gebonden en per opvangsoort gebonden. U kunt tegoed niet overdragen naar andere kinderen en als uw kind over gaat naar een andere opvangsoort, vervallen de eerder toegekende punten. Als uw kind wisselt van locatie, dan blijft het toegekende tegoed wel geldig.
 • Na de laatste contractdag kunt u geen tegoed meer inzetten. Heeft u tegoed ingezet na het beëindigen van uw contract, dan ontvangt u een factuur voor deze dag(en).
 • Tegoed is niet inwisselbaar voor geld.
 • Het ruilbeleid van Solidoe is een service, u kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Rekenmodule Kinderopvang

Maandlasten berekenen

Bekijk het aanbod van Solidoe!

Baby's

0 - 2 jaar

Peuters

2 - 4 jaar

Kinderen

4 - 13 jaar

Overig

aanbod

Rondleiding

Wil je even binnenkijken, onze medewerkers ontmoeten en de sfeer proeven? Dat kan! We geven je graag een rondleiding op onze locatie.

Echter kunnen we hier pas een datum voor prikken, zodra we ook daadwerkelijk plek hebben op onze locatie. Op die manier voorkomen we teleurstelling. Op dit moment geldt dat we voor (bijna) alle locaties een wachtlijst hebben en er geen plekken beschikbaar zijn. Het is daarom raadzaam om eerst je kind in te schrijven, zodat jullie op de wachtlijst komen te staan.

Werkwijze

Als organisatie voor kinderopvang denken we steeds na over onze rol in de opvoeding van de kinderen die aan ons toevertrouwd worden.

Missie

Iedereen de ruimte voor eigen wijze groei.

Visie

Solidoe wil de kinderopvang en het onderwijs transformeren tot één uitdagende en moderne (ontwikkel)omgeving voor het kind.

Overig nieuws
De eigen wijze van Wesley
Lees meer
Overig nieuws
Momenten bij bijzondere kleuter- en peutergroep Het Duet
Lees meer
Overig nieuws
4 tips om maximaal samen te genieten van de decemberfeestjes
Lees meer
Overig nieuws
Waarom Sinterklaas altijd pech heeft en dat juist goed is voor de ontwikkeling van kinderen
Lees meer
Overig nieuws
Gepland onderhoud Konnect 5 augustus 20:00 – 23:00
Lees meer
Overig nieuws
Beslisboom
Lees meer