Internationale dag van de Culturele Diversiteit

 

Ieder jaar wordt op 21 mei De Internationale dag van de Culturele Diversiteit (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development) door UNESCO georganiseerd. Deze dag is uitgeroepen door de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor de waarde van culturele diversiteit en het belang van een harmonieuze samenleving.

Het doel van deze dag is om de mensen de mogelijkheid te geven tijdelijk stil te staan bij het belang en het begrip van de waarden van culturele diversiteit en hoe we ‘samen kunnen leven’. 

Ook zorgt het ervoor dat mensen van verschillende culturen eerder in dialoog met elkaar gaan, waardoor ze meer respect en wederzijds begrip voor elkaars verschillen én overeenkomsten ontwikkelen. Dit is onmisbaar om vrede, stabiliteit en ontwikkeling in onze wereld vooruit te helpen.

Wat is diversiteit? 

Als we het hebben over diversiteit wordt vaak meteen gedacht aan huidskleur, cultuur of religie. Soms ook aan het land van herkomst en de moedertaal. Maar diversiteit is veel meer dan dat. 

Bij Solidoe verstaan we onder diversiteit alle verschillen tussen mensen in voorkeuren, talenten of temperamenten en alle verschillen in culturele achtergrond, leef-en opvoedingsstijl, sekse, religie, sociaal milieu, beroep of opleiding.
Met diversiteit bedoelen we in de praktijk dus eigenlijk alle (verschillende) kenmerken van jou als mens. 

Belang van aandacht voor diversiteit

De kinderopvang is een minisamenleving, of anders gezegd een sociale oefenplaats voor kinderen. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, creatief, en gericht op interactie met hun omgeving. Zo ontwikkelen zij zich en geven ze betekenis aan de wereld om hen heen. De groep binnen de kinderopvang is hier onderdeel van. En deze groep vormt een unieke oefenplaats vol diversiteit in de breedste zin van het woord.

 

De culturele diversiteit in de groep is groter dan ooit; kinderen met een migratieachtergrond, kinderen die opgroeien in huis met een tuin, of een flat, kinderen die een muziekinstrument spelen of een sport beoefenen, kinderen van gescheiden ouders, samengestelde gezinnen en zo verder….. Ieder kind groeit op in een ander uniek gezin met een eigen achtergrond. Ieder gezin heeft hierin eigen waarden en normen. 

Door op de groepen met kinderen te praten over verschillen en overeenkomsten leren we kinderen om respectvol om te gaan met elkaar en laten we kinderen met hun eigen nieuwsgierigheid en open blik op de wereld zien dat er meer manieren van leven zijn.

Diversiteit in de praktijk bij Solidoe

Bij Solidoe bereiden we kinderen voor op een plek in de samenleving. We ondersteunen kinderen in hun ontwikkeling op het gebied van respect hebben voor elkaar, rekening houden met elkaar, verantwoordelijk zijn voor elkaar en durven zeggen wat je belangrijk vindt. Dit vraagt van de pedagogisch medewerker dat deze kennis heeft van diversiteit en in staat is om hier op een sensitief responsieve manier mee op te gaan.

Cultuursensitief werken is vragen stellen zonder oordeel en nieuwsgierig zijn naar elkaar. Centraal hierin staat wederkerigheid, een open houding en interesse in elkaar, oog hebben voor elkaars overeenkomsten en verschillen.

 

Op de groep is het belangrijk dat kinderen zichzelf herkennen en zich daardoor veilig voelen. Wij kiezen voor spelmaterialen en boeken waarin ieder kind zich kan identificeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan poppen met verschillende huidskleuren of boeken waarin kinderen staan die van verschillende culturele afkomsten zijn, in een rolstoel zitten of die gaan over samengestelde gezinnen. 

 

       

 

Boekentips

Hé, wie ben jij? van Monique Tekstra-van Lochem

Laat kinderen kennismaken met de diversiteit van mensen en culturen aan de hand van leeftijdsgenootjes die antwoord geven op diverse vragen.

 

Welkom bij ons thuis van Moira Butterfield

Ontdek alles – de verschillen, maar ook de overeenkomsten – over het leven van kinderen in andere landen in Welkom bij ons thuis. 

 

Ik ben ik en jij bent jij van Karl Newson

Dit prentenboek gaat over verschillen en overeenkomsten. 

Julia heeft twee huizen van Nicoline Wisse Smit 

Verhalen voor kinderen van gescheiden ouders

 

Eén grote familie van Elisenda Roca

Dit is een prentenboek over verschillende nationaliteiten en gezinssamenstellingen

Rekenmodule Kinderopvang

Maandlasten berekenen

Bekijk het aanbod van Solidoe!

Baby's

0 - 2 jaar

Peuters

2 - 4 jaar

Kinderen

4 - 13 jaar

Overig

aanbod

Rondleiding

Wil je even binnenkijken, onze medewerkers ontmoeten en de sfeer proeven? Dat kan! We geven je graag een rondleiding op onze locatie.

Echter kunnen we hier pas een datum voor prikken, zodra we ook daadwerkelijk plek hebben op onze locatie. Op die manier voorkomen we teleurstelling. Op dit moment geldt dat we voor (bijna) alle locaties een wachtlijst hebben. Het is daarom raadzaam om eerst je kind in te schrijven, zodat jullie op de wachtlijst komen te staan.

Werkwijze

Als organisatie voor kinderopvang denken we steeds na over onze rol in de opvoeding van de kinderen die aan ons toevertrouwd worden.

Missie

Iedereen de ruimte voor eigen wijze groei.

Visie

Solidoe wil de kinderopvang en het onderwijs transformeren tot één uitdagende en moderne (ontwikkel)omgeving voor het kind.

Blog
Modderdag 2024
Lees meer
Blog
Internationale dag van de Culturele Diversiteit
Lees meer
Blog
Alle schermen de deur uit? Media Ukkie Dagen 2024
Lees meer
Blog
Het is weer zomertijd!
Lees meer
Blog
De dag van de moedertaal
Lees meer
Overig nieuws
Nationale Voorleesdagen: voorlezen is belangrijk!
Lees meer