Spelen en ontdekken

Peuters doen niets liever dan alles onderzoeken. De omgeving, alles wat ze zien en horen, maar vooral ook elkaar. Als kinderen 2 jaar zijn, hebben ze de leeftijd waarop ze andere peuters razend interessant vinden. De peuteropvang is de perfecte plek om met andere kinderen in contact te komen. Solidoe heeft vestigingen voor peuteropvang in, Aalsmeer, Uithoorn, Kudelstaart en De Kwakel.

Spelenderwijs leren kinderen in de peuteropvang de beginselen van samenzijn in een groep. Zo ontstaan er vriendschappen. Dat gebeurt in de veilige en vertrouwde omgeving die de pedagogisch medewerkers scheppen, waarin we kinderen aanmoedigen om op avontuur te gaan en van alles uit te vinden. En om ook de grenzen van hun mogelijkheden tegen te komen, want zo leren ze het meest.

Kijk mee naar deze beelden van peuters bij Solidoe, we bezoeken een verticale groep waar kinderen van 0 tot 4 jaar komen en we zijn op de peutergroep met kinderen van 2 tot 4 jaar:

Solidoe ziet kinderen als ontdekkingsreizigers. Jonge kinderen ontwikkelen zich en leren door spelenderwijs te doen, te ervaren en te beleven. Onze medewerkers laten de kinderen zo veel mogelijk zelf van alles ondervinden. Zo doen ze allerlei vaardigheden op die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van hun persoonlijkheid. Deze vorming is belangrijk om kinderen sterk te maken voor de 21e-eeuwse samenleving.

Peuteropvang voor halve dagen

Hebt u geen opvang nodig voor de hele dag of werkt u niet en wilt u graag dat uw kind in contact komt met andere peuters? Dan is peuteropvang voor halve dagen voldoende. Daarvoor bieden we drie vormen aan.
Vanaf 2021 bieden wij in de gemeentes Uithoorn/ De Kwakel en Aalsmeer/ Kudelstaart peuteropvang aan gedurende 40 schoolweken per jaar.

Peuteropvang ‘onder de wet’

Als u recht hebt op kinderopvangtoeslag omdat u werkt of studeert, kan uw kind vanaf 2 jaar voor halve dagen naar de peuteropvang komen. Deze vorm van opvang voor peuters noemen we peuteropvang onder de wet. Elke groep heeft een vast dagritme met eigen rituelen. Dit zorgt voor houvast en vertrouwen bij de kinderen, als tegenwicht voor de ruimte die we ze geven om ervaringen op te doen.

Peuterspeelzaal

Voor ouders die geen kinderopvangtoeslag kunnen krijgen, is er de peuterspeelzaal. Die wordt gesubsidieerd door de gemeente, en u betaalt zelf een kleine bijdrage. Kinderen vanaf 2 jaar en 6 maanden kunnen 2 ochtenden per week naar de peuterspeelzaal, waar ze andere kinderen leren kennen en samen spelen.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Deze opvangvorm is bedoeld voor kinderen met een VVE-indicatie van het consultatiebureau. Die hebben ze gekregen omdat ze meer ondersteuning nodig hebben in taal of bij hun motorische of sociaal-emotionele ontwikkeling. VVE-programma’s geven spelenderwijs een extra aanbod dat hierop gericht is. Onze medewerkers zijn opgeleid om deze extra ondersteuning te kunnen bieden. Kinderen met een VVE-indicatie komen 4 ochtenden per week naar de peuterspeelzaal. Meer over Voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

In de praktijk spelen de kinderen van de peuteropvang, de peuterspeelzaal en de VVE samen in 1 groep.

Bereken wat peuteropvang kost