of  0297-729710

Even bewegen

Behalve een rustpunt is de tussenschoolse opvang ook een moment waarop de kinderen hun energie even kwijt kunnen. Dat is welkom na een ochtend stil zitten. Daarom gaan de kinderen zo veel mogelijk naar buiten om te spelen. Als dat echt niet kan, is er ook binnen er genoeg te doen.

Tussenschoolse opvang op school

Solidoe biedt voor een aantal scholen tussenschoolse opvang op de school zelf:

De invulling van de pauze is bij elke school net weer even anders, maar de basisorganisatie is overal hetzelfde. Kinderen nemen hun eten en drinken van thuis mee en worden begeleid door een vaste overblijfkracht. Meestal gaan ze na een gezellige lunch naar buiten om te spelen, maar voor sommige groepen is de volgorde andersom. We zorgen dat er voldoende spelmateriaal is voor zowel binnen als buiten. Het team van overblijfkrachten wordt begeleid door een TSO-coördinator.

Inschrijven:
Voor het inschrijven voor de TSO, kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier op deze website.

Contact:
De Kwikstaart – TSO-coördinator Priscilla Cloose: 06-45255766
’t Startnest – TSO-coördinator Eva Poupa : 06 251 21 647
De Brug – TSO-coördinator Arthur Waaning : 06 810 38 668
De Zon – TSO-coördinator Kirsten Lentz :  06 238 71 321

Antoniusschool – TSO-coördinatoren Priscilla van Aalst en Marlous Spaargaren : 06-34175813

Tussenschoolse opvang op de BSO

Kinderen die naar school gaan op de Springschans in Uithoorn kunnen tussen de middag naar Meerwijk. De tussenschoolse opvang bij locaties van Solidoe is inclusief lunch, de pedagogisch medewerkers lunchen samen met de kinderen.