Tarieven 2024

Hieronder vindt u de tarieven van 2024. Deze zijn per opvangsoort weergegeven. Onze prijs is inclusief luiers, voeding, drinken, vervoer en activiteiten. Voor vragen over de tarieven, over de netto maandkosten of voor een offerte kunt u contact opnemen met de Afdeling Planning & Plaatsing.

Reguliere opvang

 Solidoe uurtarief 2024Maximale vergoeding van de belastingdienst in 2024
 Kinderdagverblijf hele dag € 9,65 € 10,25
 Kinderdagverblijf tot 14:30 uur (alleen het Duet)* € 10,97 € 10,25
 Kinderdagverblijf flex* € 10,97 € 10,25
 Peuteropvang (onder de wet Kinderopvang)€ 9,87€ 10,25
Buitenschoolse opvang – 52 weken
scholen die uitgaan na 15:00 uur en ouders met het 12 weken-contract
 € 8,47 € 9,12
Buitenschoolse opvang – 40 weken
scholen die uitgaan na 15:00 uur
 € 10,16€ 9,12
Buitenschoolse opvang – 52 weken
scholen met vijf gelijke dagen
 € 8,30€ 9,12
Buitenschoolse opvang – 40 weken
scholen met vijf gelijke dagen
 € 9,97€ 9,12
Buitenschoolse opvang flex* € 10,56€ 9,12
VSO-regulier (40 & 52 weken) € 8,47 € 9,12
VSO-continue (40 & 52 weken)€ 8,30€ 9,12
 TSO op locatie € 4,25 n.v.t
Warme maaltijd KDV prijs per maaltijd € 2,85 n.v.t

* Kinderdagverblijf tot 14:30 uur en flexopvang wordt alleen in overleg aangeboden, op een beperkt aantal locaties. Voor specifieke locaties (bijvoorbeeld een IKC) zijn aparte producten afgesproken, passend bij de samenwerking met onderwijs.

De tarieven zijn voorgelegd aan de Centrale Oudercommissie, en besproken in alle oudercommissies. Er is een positief advies uitgebracht door de COC.

Gesubsidieerde peuteropvang

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan komt u in aanmerking voor gesubsidieerde peuteropvang. Uw ouderbijdrage is afhankelijk van uw inkomen, volgens onderstaande ouderbijdragetabel. De ouderbijdragen zijn in 2024 voor beide gemeenten, Aalsmeer en Uithoorn, gelijk. Neem voor vragen contact op met de Afdeling Planning & Plaatsing.

 

Gesubsidieerde peuteropvang
Inkomenscategorieën:
Eigen bijdrage per maand 2024
voor 2 dagdelen
1. Lager dan € 22.346€   10,40
2. € 22.347 t/m € 34.357 € 13,34
3. € 34.358 t/m € 47.278 € 28,54
4. € 47.279 t/m € 64.305 € 44,54
5. € 64.306 t/m € 92.433 € 77,34
6. € 92.434 t/m € 128.088 € 131,46
7. € 128.089 en hoger  € 174,40