Directeur/bestuurder- Stichting Kinderopvang Solidoe

Als directeur-bestuurder ben je het bevlogen boegbeeld van Solidoe. Je bent eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken én voor de positionering van de organisatie in de omgeving. Ontwikkelingen binnen de organisatie en binnen de sector beïnvloeden het toekomstperspectief. De plannen voor mogelijke samenwerking met lokale onderwijsbesturen, de nieuwbouw van kindcentra, de krapte op de arbeidsmarkt en de politieke aandacht voor de sector zorgen voor voortdurende en uitdagende dynamiek. Het is jouw taak te signaleren, anticiperen en reageren op de actualiteiten en steeds weer de juiste koers te bepalen voor Solidoe.

Uiteraard sta je er niet alleen voor. Juist in nauw contact met de organisatie en lokale partners zet je de komende tijd in op verdere samenwerking met het onderwijs en het brede sociaal domein. Je blijft investeren in een stevige pedagogische basis en stuurt op verdere professionalisering van de organisatie. Daarbij kun je werken vanuit een stabiele, financieel gezonde organisatie en met een gemotiveerd managementteam en betrokken medewerkers. Als leidinggevende geef je dit team volop de ruimte en  blijf je resultaatgericht. Je zorgt ervoor dat er besluiten genomen worden en dat er sprake is van een aanspreekcultuur.

Om je bestuurlijke rol goed te vervullen, beweeg je je met souplesse in het externe bestuurlijke veld (scholen, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties) en onderhoud je open en vruchtbare relaties met de Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Centrale Oudercommissie. Je blijft goed op de hoogte van wat er zoal leeft op de vestigingen en bent voor zowel ouders als medewerkers makkelijk benaderbaar. Waar je ook komt en met wie je ook spreekt; met overtuiging draag je de missie, visie en kernwaarden van Solidoe uit.

De wervingsprocedure voor deze vacature heeft Solidoe uitbesteed aan het bureau ADJ. De vacature is hier te vinden.

Privacy
Je contactgegevens, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres, leggen wij vast om je aanmelding te kunnen verwerken. Deze persoonsgegevens worden niet gedeeld met partijen buiten Solidoe. Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens verwijzen we je naar ons privacy beleid.