Tja, schooltijden en werktijden…

Gaat uw kind naar de basisschool? Dan ervaart u vast ook dat schooltijden en werktijden niet altijd goed op elkaar aansluiten. Daarom kan uw kind een of meer middagen per week en/of in de vakantie naar de buitenschoolse opvang. De buitenschoolse opvang van Solidoe, kortweg BSO, is altijd geopend buiten schooltijden. Voor en na schooltijd, tijdens roostervrije dagen van school en in de schoolvakanties kunnen kinderen tussen 4 en 13 jaar terecht op de BSO. Solidoe heeft unieke locaties voor buitenschoolse opvang verspreid over Aalsmeer, Kudelstaart, Uithoorn en De Kwakel.

Met plezier

Wij vinden dat buitenschoolse opvang meer moet zijn dan een verlengstuk van de schooldag. In onze ogen moet het een plezierige vrijetijdsbesteding voor de kinderen zijn. Wij bieden de kinderen een uitdagende, positieve groepsomgeving waarin zij zich veilig voelen. Vanuit deze veilige omgeving geven we ze de kans om te spelen, zich te ontwikkelen en vriendschappen te sluiten. We passen de structuur, materialen, activiteiten en keuzemogelijkheden aan de leeftijd van de kinderen aan.

Ophalen en spelen maar!

Als de lessen afgelopen zijn, halen we de kinderen uit school. Als het kan, lopen we samen van school naar de BSO. Is dat te ver, dan staat er een bus of taxi te wachten om de kinderen en pedagogisch medewerkers naar de BSO te brengen. Eerst eten en drinken we samen iets. Daarna mogen de kinderen kiezen wat ze gaan doen: sportief of creatief bezig zijn, spelletjes doen, lezen of natuurlijk lekker buiten spelen. Ze mogen zelf weten of ze mee willen doen met de aangeboden activiteiten of zelf willen spelen. We streven wel naar veel buiten spelen!